حجت الله عبدالملکی

حجت الله عبدالملکی

اهداء ۷۰ هزار قطعه زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۳ فرزند تا پایان ۱۴۰۲

انتهای پیام منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041609976/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7

Page 96 of 220 1 95 96 97 220
[xero_seo]

بیشترین بازخورد ها