مرکز فروش اسب ترکمن آخال تکه Airya-رویال هورس

مرکز فروش اسب ترکمن آخال تکه Airya-رویال هورس قبل از قرون وسطی، این اسب‌ها به دلیل چابکی و نرمی حرکات، در جنگ‌ها بسیار مورد استفاده قرار خرید اسب کرد می‌گرفتند. در قرون وسطی، به دلیل سنگینی سلاح‌های جنگی، اسب‌های درشت هیکل تر ترجیح داده می‌شدند تا این که با رنسانس نرمی و سبکی حرکات این اسب‌ها...

نوشته‌های تازه