حجت الله عبدالملکی

حجت الله عبدالملکی

اغلب زلزله زدگان خوی تا پایان امسال صاحب خانه می‌شوند

انتهای پیام منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402053120123/%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AFوی در پایان‌ گفت: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بر اثر ۴۴ حادثه ۳۷ هزار واحد...

Page 70 of 219 1 69 70 71 219
[xero_seo]

بیشترین بازخورد ها